Kontakt
Związek Harcerstwa Polskiego
Chorągiew Gdańska

im. Bohaterów Ziemi Gdańskiej
ul. Za Murami 2-10, 80- 823 Gdańsk

tel. +48 (58) 300 21 64
tel. +48 (58) 301 13 27

Dane do faktury:
ZHP Chorągiew Gdańska
ul. Za Murami 2-10,80-823 Gdańsk
NIP: 5832969085

Administratorem – czyli podmiotem decydującym, jak będą wykorzystywane Państwa dane osobowe – jest Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Gdańska z siedzibą w Gdańsku. W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt na wyżej podane numery.

Lokalizacja